Close
0 Mặt hàng
Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Danh Mục
  Filters
  Ngôn Ngữ
  Tìm kiếm

  Điểm Thưởng Mua Sắm


  Khi bạn mua hàng từ shopusa24h, bạn sẽ được tích lũy điểm với tổng giá trị 2% của sản phẩm (trước khi tính tiền vận chuyển.) Giá trị điểm thưởng mua sắm sẽ hiện thị ở hình thức điểm thưởng và được quy ra tiền khi bạn xem phần TÍCH LŨY ĐIỂM trong tài khoản của bạn. Bạn có thể dùng điểm thưởng để thanh toán.

  • 1 điểm có giá trị 100₫.
  • Cứ mỗi 100.000₫ bạn sử dụng để mua sắm, bạn sẽ tích lũy được 2000₫, nghĩa là 20 điểm thưởng. Đó là 2% tổng giá trị hàng hóa bạn mua trước khi tính phí vận chuyển.
  • Bạn chỉ có thể sử dụng điểm thưởng tích lũy để mua hàng từ shopusa24h.com
  • Bạn có thể vào tài khoản cùa mình để xem tổng số điểm tích lũy vá giá trị của số điểm tích lũy đó.


   Một khi bạn đã tích lũy đủ điểm thưởng, bạn có thể sử dụng nó để thanh toán hàng hóa.